Manifest van de Bezorgde Huisarts
Het roer moet om!

 

VERSNEL DE VACCINATIES


HET ROER MOET OM roept collega’s en GGD op: versnel de vaccinaties

De Actiegroep Het Roer Moet Om wil dat de huisartsen niet-mobiele ouderen in hun praktijken op korte termijn zelf gaan prikken. “Wij hebben de ervaring met de griepprik, we kennen onze patiënten en kunnen dit razendsnel oppakken’ aldus de huisartsen van het actiecomité. Zij benadrukken dat er nu drie versnellingen gemaakt moeten worden: het door huisartsen prikken van de niet-mobiele ouderen, het loslaten van 15 minuten wachttijd na elke vaccinatie en prioriteit geven aan elke interventie die ziekenhuisopname voorkomt of verkort.

“Treat first what kills first” is een gouden regel in de medische zorg: behandel eerst hetgeen het meest levensbedreigend is. Het actiecomité roept hun collega’s op om deze regel in hun praktijken toe te passen, gezien de opgelopen sterftecijfers van COVID-19. Eendrachtig optreden van de huisartsen kan ervoor zorgen dat zij voor de feestdagen ruim 100.000 immobiele mensen thuis kunnen vaccineren. Deze kwetsbare ouderen kunnen hiermee een veiliger Kerstperiode tegemoet zien, ziekenhuizen en verpleegtehuizen minder opnames. Het tijdelijk afschalen van allerlei controle-zorg zoals bloeddruk en suikercontroles ten gunste van het beschermen van de meest kwetsbaren, heeft nu de hoogste prioriteit in de onder forse druk staande huisartsenpraktijk.

De plicht van 15 minuten wachten na de boosterprik werkt belemmerend voor de snelheid en voegt vrijwel niets meer aan veiligheid toe. Mensen zijn meestal al twee keer met hetzelfde middel gevaccineerd, allergieën zijn bekend. Snelheid is van het allergrootste belang, elke week eerder een boostervaccin in een arm geeft veel meer gezondheidswinst dan het minieme risico op een ernstige (behandelbare) overgevoeligheidsreactie. Het protocol om 15 minuten te moeten wachten na de vaccinatie is één van de redenen waardoor de GGD onvoldoende snelheid kan maken om in rap tempo grote groepen mensen te vaccineren.

Huisartsenpraktijken spelen in hun regio een belangrijke rol bij het voorkomen van ziekenhuis opnames en het versneld ontslaan van patiënten uit het ziekenhuis. Huisartsen en praktijkondersteuners praten met hun oudere patiënten over hun behandelwensen bij ernstige ziekte, bijvoorbeeld wel of geen IC opname. Ook vervroegd ontslag van Covid patiënten naar huis met zorg van huisarts en thuiszorg, levert een grote bijdrage aan het behapbaar houden van medische hulp in het ziekenhuis.

Het gaat uiteindelijk om het accepteren van de blijvende aanwezigheid van het Coronavirus en het zoveel mogelijk normaliseren van het maatschappelijk leven. Het is beschamend om te constateren dat visie en innovatieve oplossingen voor de hardnekkige problemen in de zorg uitblijven: met schaarste, gebrek aan samenhang en regie in een veel te versnipperd zorgveld als resultaat. De wil tot samenwerking en niet de opdracht tot concurrentie moet in de zorg centraal staan. Er is volstrekte onmacht om de bovenmatige bureaucratie in de zorg effectief aan te pakken, met alle gevolgen van verlies aan werkkracht en werkplezier.
De Coronacrisis legt al deze problemen extra bloot, dapperheid om (pijnlijke) keuzes te maken ontbreekt, eigen belangen staan te vaak voorop.


Actiecomité Het Roer Moet Om


Het versnellen van vaccinaties met behulp van huisartsen heeft naast het verlagen van de druk op de zorg momenteel prioriteit. Het komend jaar moet alle energie van de zorgprofessionals, politiek en beleidsmakers uitgaan naar het ontwikkelen van duurzame plannen om de chronische crisis in de zorg het hoofd te bieden. Code zwart in de alledaagse zorg is al veel langer een feit. Dokters uit het hele land hebben hun ervaringen in de Coronacrisis met bijbehorende conclusies op 26 oktober 2021 aangeboden aan de Tweedekamer