Manifest van de Bezorgde Huisarts
Het roer moet om!

 

Het Manifest

 

Dit Manifest, opgesteld op 11 maart 2015 23:50h, is gericht aan:
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De Voorzitter van de Vaste Commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De Voorzitter van Zorgverzekeraars Nederland
De Raden van Bestuur van de vier grote zorgverzekeraars,
CZ, Menzis, UVIT en Zilveren Kruis Achmea

 

Onze huisartsenzorg staat bekend om haar laagdrempeligheid en uitstekende kwaliteit tegen relatief lage kosten. Als huisarts bied ik duurzame zorg, op basis van vertrouwen, professionaliteit en het principe “samenhang door samenwerking”. Met als doel optimale zorg, in samenspraak met de patiënt. Waarbij de patiënt als persoon meer is dan zijn ziekte.

Vanuit deze visie neem ik als huisarts mijn maatschappelijke én medische verantwoordelijkheid. Ik werk mee aan belangrijke verbeteringen in de zorg, werk mee aan het verder terugbrengen van medische kosten en pas mijn praktijkvoering aan op het overnemen van taken van de tweedelijns zorg. Maar nu zie ik dat al die positieve ontwikkelingen teniet gedaan worden. Het zorgstelsel in de eerste lijn is ernstig aan het ontsporen. “Product-denken” sloopt het zo succesvolle huisartsenmodel. Ik moet als een marktkoopman concurreren met mijn collega’s, in plaats van samen te werken. De patiënt is consument op de markt geworden. Het vertrouwen in mijn deskundigheid als arts is door de zorgverzekeraar ingeruild voor de laagst onder-handelde prijs door de inkoopmanager. Versnippering door concurrentie dus, in plaats van samenwerking. Ik weiger mij door de zorgverzekeraar in het keurslijf van marktkoopman te laten drukken. En ik wil niet dat de zorgverzekeraar een zieke patiënt primair ziet als een schadelast.

Ik wil op korte termijn met de politiek en zorgverzekeraars uit de huidige impasse komen. Alleen dan kunnen we samen plannen maken om de zorg echt te verbeteren: meerjarige plannen die zich richten op gezondheidsproblemen in de regio en de wijk.

Ik daag de politiek en zorgverzekeraar uit om lef te tonen en de realiteit onder ogen te zien. Erken dat het huidig model van marktwerking in de eerstelijnszorg mislukt is. Erken dat het toepassen van de mededingingswet op de huisartsenzorg absurd is en samenwerking en constructief overleg blokkeert. Erken dat “samenhang door samenwerking” het enig juiste recept is voor de continuïteit en kwaliteit van onze zorg.

Als huisarts stel ik daarom de politiek en de verzekeraars de volgende drie eisen:

  1. Haal de huisarts uit de greep van de Mededingingswet en herstel “samenhang door samenwerking” als leidend principe in de eerstelijns zorg.
  2. Samenwerken en onderhandelen alleen op gelijkwaardige basis.
    Landelijk én regionaal. Dus geen schijnonderhandelingen meer met de zorgverzekeraar.
  3. Toon vertrouwen in de deskundigheid van de beroepsgroep.
    Stop dan ook de grenzeloze verzameldrift van nutteloze data.

Als politiek en zorgverzekeraars niet bereid zijn op mijn eisen in te gaan heeft dit verstrekkende gevolgen voor de te maken samenwerkingsafspraken en voor mijn motivatie als huisarts. Ik ben immers niet meer in staat om optimale huisartsenzorg te verlenen. En tweedelijns zorg zal niet verder verplaatst kunnen worden naar mijn praktijk.

Schippers en stuurlui, het roer moet om. Nu.

 
Toelichting op het Manifest

1. Ik word met mijn collega-huisartsen uit elkaar gedreven door de Autoriteit Consument en Markt. De beroepsorganisaties zijn met de Mededingingswet vleugellam en monddood gemaakt. Ik mag zelfs het overleg met mijn collega’s niet meer zoeken als het gaat om samenwerking met de zorgverzekeraars. Iedere huisarts staat er alleen voor, terwijl honderden verschillende polissen van tientallen zorgverzekeraars uiteindelijk uit het kartel van vier grote zorgverzekeraars komen. Net als mijn ruim 9000 collega-huisartsen wil ik niet individueel onderhandelen met de zorgverzekeraar. Ik wil samen met mijn collega’s lokaal en regionaal afspraken maken met de zorgverzekeraar.

2. Ik heb behoefte aan meerjarige contracten met duidelijke afspraken over visie en te leveren zorg. Niet ieder jaar opnieuw schijnonderhandelingen met niet-beslissing bevoegde relatiemanagers zonder medische kennis. Initiatieven voor een duurzame ontwikkeling van zorg zouden transparant moeten worden beoordeeld, waarbij niet alleen euro’s en besparingen belangrijk zijn maar vooral gezondheidswinst. Het ontbreekt zorgverzekeraars aan een lange termijn visie; ieder jaar verandert het eisenpakket waar de huisarts aan moet voldoen. Ik kan niet verder investeren in verruiming openingstijden, praktijkcertificering, aannemen van extra personeel etc. zonder een meerjarig contract.

3. Ik weiger verder te verzanden in het georganiseerde wantrouwen van de exploderende zorgbureaucratie, de rek is er uit! Kwaliteit wordt niet verhoogd door administratieve overbelasting, ongebreidelde dataverzameling en cijferfetisjisme. Afvinklijstjes leiden te vaak tot perverse financiële prikkels, ten koste van de kwaliteit van de zorg die ik wil leveren. Verzekeraars hebben nauwelijks kennis van het proces van medische besliskunde in de 1e lijn. Het gaat er allereerst om dat verzekeraars vertrouwen hebben in mijn medische deskundigheid. Hierover wil ik graag verantwoording afleggen.Debat in De Rode Hoed

Woensdag 10 juni, vond een nationaal debat over de toekomst van de huisartsenzorg plaats in De Rode Hoed in Amsterdam. Alle relevante spelers waren daarbij om hun inbreng te leveren: zorgverzekeraars, Kamerleden, beroepsorganisaties en de minister van VWS. Hierbij een overzicht van wat er gezegd is deze avond.

De compilatie


Opening en column


Debat deel 1


Minister Schippers


Debat deel 2


Debat deel 3


Dominee Gremdaat


Woensdag 10 juni 2015, De Rode Hoed in Amsterdam
Nationaal debat over de toekomst van de huisartsenzorg
Het roer moet om: Overstag met de huisarts
Help! De dokter ...

Het Actiecomité 'Het Roer Moet Om' heeft een boekje genaamd 'Help! de dokter …' samengesteld met een bloemlezing van praktijkvoorbeelden die toont hoe noodzakelijk het is dat er snel verandering komt in de positie van de huisarts. De papierwinkel, de kafkaiaanse telefonades en correspondentie, de dataverzameldrift, de medische onkunde bij verzekeraars, het ontbreken van een inhoudelijke dialoog met hen. Ze leveren de huisarts op dagelijks basis zoveel frustratie, schrijnende situaties en demotivatie op dat hij er – zonder overdrijven – in dreigt te verzuipen.Download de PDF van het boekje:
'Help! de dokter …'.Onze visie op kwaliteit, chronische zorg en de huisartsenorganisatie van de toekomst.

De visie van Actiecomité 'Het Roer Moet Om' op kwaliteit, chronische zorg en de huisartsenorganisatie van de toekomst
Actiecomité reageert op vermelding in miljoenennota

In de, op 20 september 2016, gepresenteerde Miljoenennota verwijst het kabinet tot tweemaal toe naar successen van Het Roer Moet Om. Prachtig, maar voor ons meteen ook aanleiding om onze gehele visie nog eens goed onder de aandacht van de bewindslieden te brengen. Via een toespraak op 21 september 2016 tijdens een Medisch Contact bijeenkomst met staatssecretaris Van Rijn, en via een persbericht aan de landelijke media. Beiden willen we jullie niet onthouden.
Teken dit Manifest!

 

* indicates required
Ik ben

 

Steun dit manifest svp ook via