Manifest van de Bezorgde Huisarts
Het roer moet om!

 

MOTIE VAN AFKEURING

Van Bezorgde Huisartsen
Gericht aan de collega’s van de Gezondheidsraad


Met uw beslissing om negatief te adviseren over het AstraZeneca vaccin voor mensen jonger dan 60 jaar, heeft u zich verantwoordelijk gemaakt voor extra grote gezondheidsschade onder de bevolking. Deze schade staat in geen enkele verhouding tot de uiterst zeldzame complicaties van dit vaccin, en dat is onverantwoord in tijden van een ongekende gezondheidscrisis en vaccinschaarste. Niet alleen wordt het tempo van vaccineren opnieuw vertraagd, maar bovenal heeft u bijgedragen aan een kelderend vertrouwen in het AstraZeneca vaccin. Geen enkel medisch handelen is zonder risico, het is het werk van artsen om complexe beslissingen hierover te nemen. Dat geldt voor de huisartsen in de spreekkamer, dat geldt voor uw Raad op het niveau van de hele Nederlandse bevolking.

Uw advies heeft deze kwalijke gevolgen:

  1. Het verhoogde risico voor kwetsbare patiënten jonger dan 60 jaar op ziekte en overlijden ten gevolge van COVID-19 door uitstel van vaccinatie.
  2. Het verhoogde risico voor patiënten ouder dan 60 jaar op ziekte en overlijden ten gevolge van COVID-19 door afstel van vaccinatie uit angst.
  3. De afname van de vaccinatiebereidheid leidt tot extra maatschappelijke schade in een samenleving die al een jaar stilligt.
  4. De toename van het risico op gezondheidsschade bij met name de maatschappelijk kwetsbare groepen waar de vaccinatiebereidheid het hardst afneemt.

Alles overwegende leidt dit tot deze Motie van Afkeuring en bevelen wij u aan:

  1. Heroverweeg uw advies met een risico-inschatting die ook de maatschappelijke neveneffecten van uw advies mee weegt.
  2. Werk met ons samen aan herstel van het vertrouwen van burgers in de vaccins, normaliseer het risico van vaccineren.
  3. Laat ons de professionele vrijheid om met onze kwetsbare patiënten een persoonlijke keus te maken.

Tot slot: Heb oog voor de ongewenste bijwerkingen van uw advies. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!


Actiecomité Het Roer Moet Om
11 April 2021

 

Peter de Groof speech Den Haag 2021Peter de Groof speech Den Haag 2021 transparante gif “VoorbeeldenVoorbeelden van effect advies Gezondheidsraad op onze patiënten